Dokumenter

Diverse skjema

 

 

Forsikring ved utpassering av elever:

Orientering til bedrifter som tar imot elever – forsikringsforhold Lærebedriftene må etterse at utplasserte elever dekkes av kollektiv yrkesskadeforsikrinG

 

Modulprøver

AC kurs 4

Repetisjon Bilskade 2022

REPETISJON FØR FAGPRØVE

 

Ny prøve Bremser

Ny prøve Understell