top of page

Dokumenter

Diverse skjema

Forsikring ved utpassering av elever:

Orientering til bedrifter som tar imot elever – forsikringsforhold Lærebedriftene må etterse at utplasserte elever dekkes av kollektiv yrkesskadeforsikring  

Undervisning notater

Reservedel 2024

bottom of page