top of page

Dokumenter

Diverse skjema

Forsikring ved utpassering av elever:

Orientering til bedrifter som tar imot elever – forsikringsforhold Lærebedriftene må etterse at utplasserte elever dekkes av kollektiv yrkesskadeforsikring  

  • Mandag

  • Tirsdag

  • Onsdag 

  • Torsdag

  • Fredag

  • Fagbrev test

  • Ny prøve I bremser

  • AC

bottom of page